Rayyi Rayyi Mantu Song Lyrics – Vunnadhi Okate Zindagi Movie Telugu

Vunnadhi Okate Zindagi is a 2017 Telugu language movie directed by : Kishore TirumalaRayyi Rayyi Mantu song from this Ram, Anupama and Lavanya starrer Vunnadhi Okate Zindagi , is composed by the music director Devi Sri PrasadShree Mani has provided the Lyrics for this song: Rayyi Rayyi Mantu, while Divya Kumar, M M Mansi has provided the voice. Below in this article you can find the details of Rayyi Rayyi Mantu song lyrics in Telugu language.

Movie:Vunnadhi Okate Zindagi
Song Title:Rayyi Rayyi Mantu
Movie Director :: Kishore Tirumala
Music Director:Devi Sri Prasad
Singer(s):Divya Kumar, M M Mansi
Lyrics By:Shree Mani
Languages:Telugu

Rayyi Rayyi Mantu Video Song from Vunnadhi Okate Zindagi movie

Rayyi Rayyi Mantu Video Song from Vunnadhi Okate Zindagi is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 12M views since the song is uploaded on YouTube.

Ram Pothineni has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Rayyi Rayyi Mantu Song Lyrics in Telugu

గా రి గ రి సా ని స
ప నీ మ పా ఆ అ అ ఆ…
పా మ ప మ గ ప మా
స గ స గ స ని గ స నీ పా
సా సా ని ప నీ
ని ని ప మ పా
గ మ గ మా
మ ప మ పా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆఆ….

హో రయ్యి రయ్యి మంటూ రెక్క విప్పుకుంటూ
వచ్చి వాలెనే మనసు సొంత గూటిలో
సా గ స గ రీ స నీ పా
హేయ్ ఘల్లు ఘల్లు మంటూ గుండె ఝల్లు మంటూ
అడుగులేసెనే స్వరాల కొత్త బాటలో
సా గ స గ మా ప మ గ
నీలాకశం ఎంత దూరం ఉన్నా
ఎగిరామంటే అందదా
ఊహా లోకం ఎక్కడెక్కడున్నా
పిలిచామంటే నిజంగా నిజం కాదా.

రయ్యి రయ్యి మంటూ రెక్క విప్పుకుంటూ
వచ్చి వాలెనె మనసు సొంత గూటిలో
ఆ ఆఆఆ….
హో ఘల్లు ఘల్లు మంటూ గుండె ఝల్లు మంటూ
అడుగులేసెనే స్వరాల కొత్త బాటలో
స ని ప రి స రి మ గ రి స
స రి గ మ ప మ గ రి స నిస రి ప ని స రి మ గ రి స
స రి గ ప మ గ దా…

ప ద ప మ ప మ గ మ గ రి
రి మ గ రి ని రి స ని ప
ప ద ప మ ప మ గ మ గ రి
రి గ మ ప దా మ ప
హం ఒక్క అడుగైనా వేసి చూడందే
వద్దకొచ్చేన కలల తీరమే
ఒక్క కలనైనా నిజము చేయందే
నిదుర పోనంటే గెలుపు కాయమే

స్వేచ్చ అంటే అర్దం ఏ కుక్క పిల్లొ కాదూ
కోరుకున్న దిశకు యెగిరి వెల్లిపోదమే
రయ్యి రయ్యి మంటూ రెక్క విప్పుకుంటూ
వచ్చి వాలెనే మనసు సొంత గూటిలో
ఘల్లు ఘల్లు మంటూ గుండె ఝల్లు మంటూ
అడుగులేసెనే స్వరాల కొత్త బాటలో
హ ఆ ఆ… దారి చూపించే వెలుగు వెంటుంటే
కారు చీకట్లో ఎన్నెన్ని కాంతులో

బొమ్మ గీయించే కుంచె తోడుంటే
రేయిలో సైతం ఎన్నెన్ని రంగులో
చెలిమి అంటె అర్దం పరిచయాలు కాదు
తోడు నీడ పాలి నడకలో పరుగులో
రయ్యి రయ్యి మంటూ రెక్క విప్పుకుంటూ
వచ్చి వాలెనే మనసు సొంత గూటిలో
ఒహొహొ. ఘల్లు ఘల్లు మంటూ గుండె ఝల్లు మంటూ
అడుగులేసెనె స్వరాల కొత్త బాటలోప ని ప సా ప ని ప సా
ప ని ప స రి గ మ గ రి సా
ప ని మ ప రి ప ని ప రీ
ప ని మ రి ప మ మ గ రి
స రి గ మ స రి గ మ స రి గ మ మ ప డ డ డ ప మ ప

Click here to Listen Rayyi Rayyi Mantu MP3 Song

Comments are closed.