Neene Helu Mankuthimma Song Lyrics – Panchatantra Movie Kannada

0

Panchatantra is a 2019 Kannada language movie directed by Yogaraj BhatNeene Helu Mankuthimma song from this Vihan Gowda, Akshara Gowda and Sonal Monteirostarrer Panchatantra, is composed by the music director V HarikrishnaYogaraj Bhathas provided the Lyrics for this song: Neene Helu Mankuthimma, while RaghuDixithave provided the voice. Below in this article you can find the details of Neene Helu Mankuthimma song lyrics in Kannada language.

Movie:Panchatantra
Song Title:Neene Helu Mankuthimma
Movie Director :Yogaraj Bhat
Music Director:V Harikrishna
Singer(s):RaghuDixit
Lyrics By:Yogaraj Bhat
Languages:Kannada

Neene Helu Mankuthimma Video Song from Panchatantra movie

Neene Helu Mankuthimma Video Song from Panchatantra is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 160K views since the song is uploaded on YouTube.

DBeatsMusicWorld has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Neene Helu Mankuthimma Song Lyrics in Kannada

ನೀನೆ ಹೆಲು ಮಂಕ್ ಥಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವವರಾಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರು ಇಲಿ ಮಂಗಾಗಲೆ ಮಾನವೇರಿಯಾರಿಲ್ಲಿ
ಈ ಕೆಡೆ ಬೈಸಿ ರಾಖತಾ ಪೊಗರು
ಆ ಕೆಡೆ ಬರಿ ಬಿ ಪಿ ಸಕ್ಕರೆ-ಯು
ಹಟ್ಟಿಸಿ ಕೆಟ್ಟೊಡಾ ದೇವ್ರು
ಗೆಲ್ಲಲೆ ಬೇಕಂತೇ ಇಬ್ರು
ನೀನೆ ಹೆಲ್ಯು ಇಬ್ರು ಜೆಡ್ರೆ ಸೊಲೊವ್ನ್ ಯಾವಾನು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರು ಇಲಿ ಮಂಗಾಗಲೆ ಮಾನವೇರಿಯಾರಿಲ್ಲಿ

ಹಟ್ಟಿಡಾ ದಿನೇವ್ ಓಡೋಯಂಟೇ ಥೊಟ್ಟಿಲು ಬಿಟು ಕೂಸು
ಮಾರ ಮಾರಿ ಜಿದಾ ಜಿಡ್ಡಿ ಲೈಫ್ ನಿರಂತರಾ ರೇಸ್-ಯು
ಲೇ ಮಾಗೇನ್ ಒಡ್ವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಹದುಕಿ ಇಟ್ಕೊ ನೆಮ್ಮಮಾಡಿಯಾ ಅಡ್ರೆಸ್-ಯು
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಗೆಟ್ಟು ನೀ ಬಾದ್ಮಾಸ್
ನಿಂಗೇ ನಿಂಗೇ ಕಂಬಾ ಹಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುತ್ತೂ ಮತ್ತು ಯಾವಾನ್ ಯಾವು

ಬಿಡ್ಡೇರ್ ಎಲ್ಲು ಎಡೇರ್ ಬೇಲು ಸೊಟೇರ್ ಕಟ್ಟೇ ಬಾಲಾ
ಹಾಲ್ಲಾ ಡಿನ್ನೆ ಇರಾಡು ಓನ್ಡೆ ಜಾಲ್ಡಿ ಗೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ
ಈ ಜಿಲ್ಲುವ ಹಿಂಡೆ ಯಾರಾಡೋ ಇಂದ ನಮೆಡ್ ನಾಲೇ ಇನೊಬಾಬಾದ್
ಸೊಲ್ ಡಿಡ್ರೆರ್ ಜೆಲ್ವಿಗ್ ಬೆಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಪ್ಪ್ಪ್ಲೋಡು
ಹೊಡೆಡಾದ ಸಮಯ ಓನಾ ವೇದಾಂತ ಕೆಲವ್ನ್ ಯಾವಾನು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುವ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿರು ಇಲಿ ಮಂಗಾಗಲೆ ಮಾನವೇರಿಯಾರಿಲ್ಲಿo

Click here to Listen Neene Helu Mankuthimma Mp3 Songs

Leave A Reply

Your email address will not be published.