Hattrupayig ondu Song Lyrics – Yajamana Movie – Kannada & English

0

Yajamana is a 2019 Kannada language movie directed by V Harikrishna and P.KumarHathrupayig Ondu song from this Darshan starrer Yajamana, is composed by the music director V HarikrishnaYogaraj Bhat has provided the Lyrics for this song: Hathrupayig Ondu , while Vijay Prakash has provided the voice. Below in this article you can find the details of Hathrupayig Ondu song lyrics in Kannada language.

Movie:Yajamana
Song Title:Hathrupayig Ondu
Movie Director :V Harikrishna and P.Kumar
Music Director:V Harikrishna
Singer(s):Vijay Prakash
Lyrics By:Yogaraj Bhat
Languages:Kannada

Hathrupayig Ondu Video Song from Yajamana movie

Hathrupayig Ondu Video Song from Yajamana is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 7.9M views since the song is uploaded on YouTube.

DBeatsMusicWorld has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Hathrupayig Ondu Song Lyrics in Kannada

ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

ಬಲೋಡು ಹರಾಲೆನ್ನೆ ಪೀಟ್
ಇಬ್ಬಿ ಓಬನ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಡೆಂಡ್ ಥೀಟೆ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಧಮ್ಮಿಡನ್ ಅಟೇನ್ ಬೇಟೆ
ಇಲ್ಡಿಡಾನ್ ಮಾವಿನಾ ಕೈಯಿ ವಾಟೆ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಎಲ್ಲು ವಪಾರ ಇದ್ರಿ ರೋಕ್ಕಾ
ಕಾಸಿಡರ್ ಕೆರ್ಟಿನಿ ಕೆಗ್ ಲೆಕ್ಕಾ
ಹೇಲ್ ತಕ್ಕಾದಿ ಮುಲ್ಲು ಜಿಂದಗಿ
ಆಗೊಯ್ತು ಮರೀದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಶಕೀ ಮಾದಿ ಹೆಲು ಕೈಯೈ ಕಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

ಬಲೋಡು ಹರಾಲೆನ್ನೆ ಪೀಟ್
ಇಬ್ಬಿ ಓಬನ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಡೆಂಡ್ ಥೀಟೆ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಧಮ್ಮಿಡನ್ ಅಟೇನ್ ಬೇಟೆ
ಇಲ್ಡಿಡಾನ್ ಮಾವಿನಾ ಕೈಯಿ ವಾಟೆ

ಹಾಲಾಗೊ ಐಡಿಯಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಉದರದ್ ಐಡಿಯಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಯಾರ್ಗುಂಡು ಯಾರ್ಗಿಲ್ಲ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಎಲ್ಲು ಸಿಗೋಡಿಲ್ಲ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚಲಿ ಕುಂತವನು
ಡಾಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಜಿ ಯಜಮಾನ
ಮೊದಲ ಬೆಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಸಮು ಕಂಪನಿ ಲಿ ಜಾವಾನಾ
ಲೈಫ್ ಗೊಟ್ಟಗಿ ದಾಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ರು
ಪಾಪಾ ಬುದ್ವಂಟ್ರು ಪೇಪರ್ ಬರೇಡು ಕೆಟ್ರು
ಹೇಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಜಿಂದಗಿ
ಅಗೊಯ್ಟು ತಿಲುವಾಲೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ವಿದೇ ಬುಡಿ ಎರಾಡು ಬಂಪರ್ ಸಲೂವು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

ಟುಟು ಅನ್ನಾ ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಬಿಟ್ಟಿ ಬೆವರ ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಸೂತಾ ಉಸುರು ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಸಿವು ಅಗುಟೆ ಬಡವನಿಗೆ
ಹಾಟ್ ತಂಬ್ಡೊನು ಶ್ರೀಮಂತ
ಮೇಲು ಕೀಲೆಂಬ ಅಟಕ್ಕೆ
ಅಂಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಾ ಭಗವಂತ
ಗುರು ಯಾವನ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡಿಡಾ ದುದುದು ಕಾಸು
ಹೋಸಾ ನೋಟಾನ್ ಕೆಲ್ಟೈಡ್ ಥೊಟ್ಲು ಕೊಸು
ಬಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಅಸ್ತು ಜಿಂದಾಗಿ
ಆಗೊಯ್ಟು ಮನುಶ್ಯತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಲು
ಶ್ರೀ ಸಾಮನ್ಯನ್ ಹೃದಯಾ ಕಾಚಾ ಮಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

Hattrupayig ondu Song Lyrics In English

Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond

Balondu Haralenne Pete
Illi Obbobband Ondondu Theete
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Dhammiddon Aadtane Bête
Ildiddon Maavina Kaayi Vaate
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Ellanu Vyapaara Idri Rokka
Kaasidre Keertinu Kg Lekka
Hale Thakkdi Mullu Zindagi
Aagoytu Maryade Sastha Maalu
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Shakeu Maadi Helu Kaiyyi Kaalu
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond

Balondu Haralenne Pete
Illi Obbobband Ondondu Theete
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Dhammiddon Aadtane Bête
Ildiddon Maavina Kaayi Vaate

Haalaago Idea
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Uddarad Idea
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Yarguntu Yargilla
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Ellu Sigodilla
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Last Benchalli Kunthavnu
Dodda Company Ge Yajamana
First Benchina Student
Sameu Company Li Javaana
Lifeu Gottagi Dadrella School Bitru
Papa Budvantru Paper Baredu Ketru
Hale Classu Room Zindagi
Agoytu Thiluvalike Sastha Maalu
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Vidye Buddi Eradu Bampar Saleu
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond

Tuttu Anna Beka
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Thottu Neeru Beka
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Bitti Bevaru Beka
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Sutta Usiru Beka
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hasivu Agutte Badavanige
Hotte Thumbdonu Shreemanta
Melu Keelemba Aatakke
Umpire Aagbitna Bhagavanta
Guru Yavanu Kand Hidida Duddu Kaasu
Hosa Notanne Keltide Thotlu Koosu
Bari Business Aytu Zindagi
Aagoytu Manushyatva Sastha Maalu
Shree Saamanyan Hrudaya Kaccha Maalu
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond
Hathrupayig Ond Hathrupayig Ond

 

Click Here To Listen Hattrupayig ondu MP3 Song

Leave A Reply

Your email address will not be published.