Gabhru Faridkotia Song Lyrics in Punjabi – Munda Faridkotia Movie

0

Welcome to HDMediaHub.co, the most extensive and the favorite song lyrics site for millions of music lovers across the Globe. Below in this article, you can find the details of Gabhru Faridkotia Song lyrics in Punjabi language.

Munda Faridkotia is a 2019 Punjabi Language Movie directed by Mandeep Singh ChahalGabhru Faridkotia song from this Roshan Prince, Karamjit Anmol, Rupinder Rupi, and Mukul Dev starrer Munda Faridkotia, is composed by the music director Gurmeet SinghKang Sonpal has provided the Lyrics for this song: Gabhru Faridkotia, while Roshan Prince and Mannat Noor have provided the voice.

Song Details:

Movie:Munda Faridkotia
Song Title:Gabhru Faridkotia
Movie Director :Mandeep Singh Chahal
Music Director:Gurmeet Singh
Singer(s):Roshan Prince and Mannat Noor
Lyrics By:Kang Sonpal
Language(s):Punjabi

Gabhru Faridkotia Video Song from the Movie Munda Faridkotia

Gabhru Faridkotia Video Song from the Movie Munda Faridkotia is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 1 M views since the song is uploaded on YouTube.

Yellow Music is the original owner of this Video Song, hence copying this Video song in any form is considered as a Copy Right Violation as per YouTube, Indian and American Copy Right Laws.

Gabhru Faridkotia Full Song, Lyrics :

ਹੋ ਬਹੁਤ ਕੁੁੰਡੀ ਮੰਡੀ ਖੇੀ
ਏਨ ਜਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼
ਔਂਡੇ ਲੰਡੋ ਵਕੀਲ
ਜੇਡੋ ਪਨੇਡੀ ਕਿੱਟ ਪਸ਼ੀ
ਹੋ ਬਹੁਤ ਕੁੁੰਡੀ ਮੰਡੀ ਖੇੀ
ਏਨ ਜਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼
ਔਂਡੇ ਲੰਡੋ ਵਕੀਲ
ਜੇਡੋ ਪਨੇਡੀ ਕਿੱਟ ਪਸ਼ੀ

ਜੇਠੇ ਗਦਡੇ ਆ ਨੀ ਝਾਂਡਾ ਜੱਟ ਨੇ
ਅੱਸੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਏ
ਮੇਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹਾ

ਮਾਈਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹ ਮਲਕ ਜਾਨੀ ਨਾ
ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਗਾਹਰੂ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ
ਮਾਈਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹ ਮਲਕ ਜਾਨੀ ਨਾ
ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ

ਭਾਰੀ ਇਟਾਨ ਦੀ ਮੱਤੀ
ਪੂਰਾ ਨਖ਼ਰੇ ਐੱਨ ਪੱਟੀ
ਤੈ ਰੇਚ ਟੂ ਅਈ ਪੈਰੇ
ਵਦੀ ਅਥਰੀ ਏ ਜੱਟੀ

ਭਾਰੀ ਇਟਾਨ ਦੀ ਮੱਤੀ
ਪੂਰਾ ਨਖ਼ਰੇ ਐੱਨ ਪੱਟੀ
ਤੈ ਰੇਚ ਟੂ ਅਈ ਪੈਰੇ
ਵਦੀ ਅਥਰੀ ਏ ਜੱਟੀ

ਕਿਨਨ ਭੋਰ ਤੇ ਫੁੱਲਦ ਗਾਘਰੂ
ਮਾਨ ਕਾਰਦਾ ਸੀ ਜੇਦ ਜੋਰ ਤੇ
ਸੂਰਜ ਮੁੰਡੇਆ

ਸੂਰਜ ਮੁੰਡੇਆ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ
ਬੇਅ ਲਾੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਟੂਰ ਤੇ
ਸੂਰਜ ਮੁੰਡੇਆ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ
ਬੋਲੀ ਲਾਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਟੂਰ ਤੇ

ਯਾਰੀਯਾਨ ਡੀ ਬੈਂਕ ਚ
ਖਾਤਾ ਸੇਅਰ ਪੂਰਾ ਨੇ
ਕਰਣ ਦੀ ਰੀਜ ਸੌਦੀ
ਡਲਰਹਾਨ ਡੀ ਮੋਲ ਨੇ

ਯਾਰੀਯਾਨ ਡੀ ਬੈਂਕ ਚ
ਖਾਤਾ ਸੇਅਰ ਪੂਰਾ ਨੇ
ਕਰਣ ਦੀ ਰੀਜ ਸੌਦੀ
ਡਲਰਹਾਨ ਡੀ ਮੋਲ ਨੇ

ਚਾਂਗ ਸੋਕ ਨੂ ਸਲਾਮਾ ਹੁੰਦਿਆਨ
ਨਿਯਤ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕਡੇ ਵੀ ਖੋਟੀਆਂ
ਮੇਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹਾ

ਮਾਈਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹ ਮਲਕ ਜਾਨੀ ਨਾ
ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਗਾਹਰੂ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ
ਮਾਈਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹ ਮਲਕ ਜਾਨੀ ਨਾ
ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਕ
ਜੱਟੀ ਦੇ ਨੈ ਫੇਨ ਵੀ
ਅੰਖ ਨਲ ਕਰ ਨਿਟ Tere Je Scan Ve

ਓਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਕ
ਜੱਟੀ ਦੇ ਨੈ ਫੇਨ ਵੀ
ਅੰਖ ਨਲ ਕਰ ਨਿਟ Tere Je Scan Ve

ਜੁੱਟੀ ਝਾਲ ਦੀ ਨੋਜੋ ਸ਼ੋਸਬਾਜੀਅਨ
ਰਾਖ ਮਖਣ
ਸੂਰਜ ਮੁੰਡੇਆ

ਸੂਰਜ ਮੁੰਡੇਆ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ
ਬੇਅ ਲਾੱਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਟੂਰ ਤੇ
ਮਾਈਨੂ ਰਾਂਝੇ ਜੇਹ ਮਲਕ ਜਾਨੀ ਨਾ
ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਗਾਹਰੂ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ

ਸੂਰਜ ਮੁੰਡੇਆ ਫਰੀਦਕੋਟਿਆ
ਬੋਲੀ ਲਾਗਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਟੂਰ ਤੇ

Note from the Author:

We hope these Gabhru Faridkotia Song Lyrics are useful for you. You might have listened to this Munda Faridkotia movie song many times in past, and moreover this Gabhru Faridkotia can be one of your favorite songs as well. Please share your experiences and memories about this song with all our audience by adding your comments in the comments section down below, thank you.

Leave A Reply

Your email address will not be published.