Ee Vayasalli Song Lyrics – Panchatantra Movie Kannada

0

Panchatantra is a 2019 Kannada language movie directed by Yogaraj BhatEe Vaysallisong from this Vihan Gowda, Akshara Gowda and Sonal Monteiro starrer Panchatantra, is composed by the music director V HarikrishnaYogaraj Bhat has provided the Lyrics for this song: Ee Vaysalli, while Vijay Prakash, Shashank Sheshagiri, Vyasaraj have provided the voice. Below in this article you can find the details of Ee Vaysalli song lyrics in Kannada language.

Movie:Panchatantra
Song Title:Ee Vaysalli
Movie Director :Yogaraj Bhat
Music Director:V Harikrishna
Singer(s):Vijay Prakash, Shashank Sheshagiri, Vyasaraj
Lyrics By:Yogaraj Bhat
Languages:Kannada

Ee Vaysalli Video Song from Panchatantra movie

Ee Vaysalli Video Song from Panchatantra is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 743K views since the song is uploaded on YouTube.

DBeatsMusicWorld has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Ee Vaysalli Song Lyrics in Kannada

ಯವನಾ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಆಫರ್
ಖಲೀ ಕುಂತಕಂಡವ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲೋಫೆರು

ಈ ವೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಡೋಡು ಗೊಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ತ್ಕಾಂಡ್ರು ಕುಂಟುಕೊಂಡರು ಸಾರಿ ಹೊಗೋಡಿಲ್ಲ
ಗಾಡಿಯಾಯಾರಾ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ಮೇರಿಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತಾ ನಾಕು ಗಾಂಟೆ ಸಕಾಗೋಡಿಲ್ಲ
ಈ ಭೂಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಟ್ಲಾಗಿ ಒಡಿಯೊಡು
ಪುಟ್ಗೊಸಿ ಸುರಿಯನ್ನಾ ಯಾವ್ ಕೈಲೈ ಹಿಡಿಯೊಡು
ಒಂದೆ ಕನ್ನಿನಾಲ್ಲಿ ಯಾರ್ರ್ನಾನ ನಾಡೋಡು
ಒಂಡೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೀ ಇಲ್ತಾನ್ ಹಲೋಡು
ಒಟ್ನಾಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಉನ್ಡುಂಟು ಹೆಲ್ಬಾಹುಡು
ಮಿಸ್ತಕೆ ನಾಮದಲ್ಲ ನಾಮ ಜಾವಾನಿದು
ಈ ವೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಡೋಡು ಗೊಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ತ್ಕಾಂಡ್ರು ಕುಂಟುಕೊಂಡರು ಸಾರಿ ಹೊಗೋಡಿಲ್ಲ
ಗಾಡಿಯಾಯಾರಾ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ಮೇರಿಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತಾ ನಾಕು ಗಾಂಟೆ ಸಕಾಗೋಡಿಲ್ಲ

ಬೆಜಾವಬ್ದಾರಿನಾ ಕಲಿಯೇಡ್ ಹೋಡೇರ್
ಬರೋಡಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ತಪ್ಪು ಮಡೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮೇಡಬೆಕು
ಅಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಉಡ್ಡಾರ ಅಯಾಗೊಕು ಹಲಾಗಾಗೊಕು
ವ್ಯಾಯಾಮಸಾ ಎಣಲ್ಲಾ ಬಾರಿ
ಜಿಪಿಎಸ್ ಹಿಡ್ಕಾಂಡ್ ಕನ್ಮುಚ್ಚಿ ನುಗೊನಾ
ಸಿಗಾಲಿ ಸಿಗಡೆ ಇರ್ಲಿ ದಾರಿ
ಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಇರಿಂಡಾ ಮುಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಡು
ನವು ಯಾವತ್ದಿರು ನಂಗೆನೆ ಸಿಗಬಾರ್ಡು
ದಬ್ಬ ನಾನ್ಕ್ಲಾಂತಾ ನಾಮನ್ನಾ ಅನ್ಬೋಡು
ನೇವ ಬೈಕೋಟಿವಿ ನಿವಯ್ಯರ್ ಬೈಬಾರ್ಡು
ಒಟ್ನಾಲ್ಲಿ ನಾಮವು ಯಾವನ ಬಾರ್ಬರ್ಡು
ಈ ಕೊಬ್ಬು ನಾಮದಲ್ಲ ನಾಮ ಜಾವಾನಿದು

ಈ ವೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಡೋಡು ಗೊಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ತ್ಕಾಂಡ್ರು ಕುಂಟುಕೊಂಡರು ಸಾರಿ ಹೊಗೋಡಿಲ್ಲ
ಗಾಡಿಯಾಯಾರಾ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ಮೇರಿಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತಾ ನಾಕು ಗಾಂಟೆ ಸಕಾಗೋಡಿಲ್ಲ

ಮೂಗ್ಗು
ಸರ್ವಜ್ನರಾಗ್ ಬಿಟ್ವಿ ನಾವವು
50+ ಆಡ್ರುನು ನಿವಿನು ಕಲಿಟಿಲ್ಲಾ
ಮಡೊಡೆಂಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿಸು
ಸೈಕಲ್ ಅಂತರ ಸಿಕರ್ ಹಡುಗ ಹುದುಗಿ ಇಬ್ರು
ಮ್ಯಾಡೆಲ್ ಬೇಕು ಟೇನ್ ಲವ್ವ್
ಪ್ರೀತಿ ತಪ್ಪಂತೀರಾ ನಿವೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾ
ಜನಸಂಕಯೆ ಬೆಲೆಸಿಡ್ಡಿ ನೀವ
ಚಿಕ್ ವಯಸ್ಸಾಲ್ ಬೆಲ್ಕೊಲೊಡ್ ಓಲೆಡು
ಅಂಕಲ್ ಅಡ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲರ್ಗು ಬಾಯಿಬೋಡು
ಬಿಟ್ಟಿ ಸಗ್ಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲರು ಕೊಡ್ಬೋಡ್
ಇಲ್ಯಾರ್ಗು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಥ್ಯಾಪಿವುಡ್ ಸೀರಿಯವುಡು
ಅಡಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನ ಎನಿಸೋಕ್ ಹೊಗ್ಬಾರ್ಡು
ಈ ಮಾತು ನಾಮದಲ್ಲ ನಾಮ ಜಾವಾನಿದು
ಈ ವೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಡೋಡು ಗೊಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ತ್ಕಾಂಡ್ರು ಕುಂಟುಕೊಂಡರು ಸಾರಿ ಹೊಗೋಡಿಲ್ಲ
ಗಾಡಿಯಾಯಾರಾ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ಮೇರಿಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತಾ ನಾಕು ಗಾಂಟೆ ಸಕಾಗೋಡಿಲ್ಲ

Click here to Listen Ee Vayasalli Mp3 Song

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.