Dhaga Dhaga Song Lyrics, Video Song, Lakshmi

0

Welcome to HDMediaHub.co, we have the most extensive lyrics for songs of many Industries, Languages, and Genre. Our site is one of the favorite lyrics sites for millions of music lovers across the Globe. Below in this article, you can find Dhaga Dhaga song lyrics and Video Song.

Dhaga Dhaga song is from 2006 Telugu Language Movie Lakshmi made under the direction ofV.V. Vinayak. As far as the acting crew is concerned, Venkatesh, Nayantara have played the main lead roles in this movie. People behind this popular song include: Music Director Ramana Gogula, Lyricist Vishwa, and the lead singer(s) Ramana Gogula,Ganga

Song Details:

Movie Name:Lakshmi
Song Title:Dhaga Dhaga
Movie Director:V.V. Vinayak
Music Director:Ramana Gogula
Singer(s):Ramana Gogula,Ganga
Lyrics By:Vishwa
Language(s):Telugu

 

Dhaga Dhaga Video Song from the Movie Lakshmi

Dhaga Dhaga Video Song from the Movie Lakshmi is well received by the audience. The Video Song has reached more than 708K views since the song is uploaded on YouTube.

Aditya Music is the original owner of this Video Song, hence copying this Video song in any form is considered as a Copyright Violation as per YouTube, Indian and American Copyright Laws.

Dhaga Dhaga Song Lyrics in Telugu

ధగ ధగ మెరిసే మెరుపుల రాణి
నేనే నీ మోనాలిసా
తెగ పొంగే వయ్యారాలే అన్నీ
నీకై నే కానుక చేసా
ధగ ధగ మెరిసే మెరుపుల రాణి పదునెక్కే లేత జవాని
నచ్చాయే నీలో హొయలన్నీ
నిన్నే నేనే మెచ్చా చాలా వినుకోవా మన్మధ బాలా
నేర్పిస్తా అల్లె సెయ్యాలా

తధిగినతోం తకధీం తక తారారే
తధిగతోం నువు నువ్వే కావాలి
తధిగినతోం తకధీంతక రసలీల
తధిగినతోం తెగ రందుల రంగీళ ||ధగ||

ఆటే కట్టు గురిపెట్టు కౌగిళ్ళ తాకట్టు
చాటు మాటు చే గుట్టు ఓపికలో చూపెట్టు
చేస్తూ చిలిపి ఆగడం వేస్తా కళ్ళకవసరం
వస్తా నేను కల కలా దేఖోనా
అయ్యో కలికి కోమలం ఆపై చిలిపి యవ్వనం
దాచేదెట్టా సోకంతా నాలోనా లోలోనా
తదిగినతోం … రంగీళ ||ధగ||

దేఖో దేఖో నీకేలే నా సోకులు యావత్తు
రేపో మాపో అంటూనే దాటెయ్యకు నీ ఒట్టు
చూశా తమరి వాలకం చేసా తమకు సాహంసం
అన్నీ చేసుకోవడం దివానా
ఇట్టా తనువు తగలడం ఆపై మనస్సు రగలడం
చుట్టూ ముట్టి సాగిస్తా సయ్యాల నేనిట్టా
తదిగనతోం … రంగీళ ||ధగ||

Dhaga Dhaga Song Lyrics in English

Dhágá Dhágá Merise Merupulá Ráni
Nene Ni Monálisá
Tegá Pomge Váyyárále Anni
Nikái Ne Kánuká Cesá
Dhágá Dhágá Merise Merupulá Ráni Pádunekke Letá Jáváni
Nácháye Nilo Hoyálánni
Ninne Nene Meccá Cálá Vinuková Mánmádhá Bálá
Nerpistá Alle Seyyálá
Tádhiginátom Tákádhim Táká Táráre
Tádhigátom Nuvu Nuvve Káváli
Tádhiginátom Tákádhimtáká Rásálilá
Tádhiginátom Tegá Rámdulá Rámgilá ||Dhágá||
Ate Káttu Guripettu Káugillá Tákáttu
Cátu Mátu Ce Guttu Opikálo Cupettu
Cestu Cilipi Agádám Vestá Kállákávásárám
Vástá Nenu Kálá Kálá Dekoná
Ayyo Káliki Komálám Apái Cilipi Yávvánám
Dácedettá Sokámtá Náloná Loloná
Tádiginátom … Rámgilá ||Dhágá||
Deko Deko Nikele Ná Sokulu Yáváttu
Repo Mápo Amtune Dáteyyáku Ni Ottu
Cusá Támári Válákám Cesá Támáku Sáhámsám
Anni Cesukovádám Diváná
Ittá Tánuvu Tágáládám Apái Mánássu Rágáládám
Cuttu Mutti Ságistá Sáyyálá Nenittá
Tádigánátom … Rámgilá ||Dhágá||

Author’s Note:

We hope you have enjoyed this Dhaga Dhaga Song Lyrics from the movie: Lakshmi, please share your feedback. In comments section, please share about how much you like this Dhaga Dhaga Song Lyrics by Vishwa. You can use Search Box on Top Right of the Screen or use the hyperlinks below, and find more songs from NaN, Ramana Gogula, Ramana Gogula,Ganga, Vishwa.

Click here to listen to Dhaga Dhaga MP3 Song

Leave A Reply

Your email address will not be published.