Beda Hogu Andbitlu Song Lyrics – Panchatantra Movie Kannada

0

Panchatantra is a 2019 Kannada language movie directed by Yogaraj BhatBeda Hogu Andbitlu song from this Vihan Gowda, Akshara Gowda And Sonal Monteiro starrer Panchatantra, is composed by the music director V HarikrishnaYogaraj Bhat has provided the Lyrics for this song: Beda Hogu Andbitlu, while Vasuki Vaibhav have provided the voice. Below in this article you can find the details of Beda Hogu Andbitlu song lyrics in Kannada language.

Movie:Panchatantra
Song Title:Beda Hogu Andbitlu
Movie Director :Yogaraj Bhat
Music Director:V Harikrishna
Singer(s):Vasuki Vaibhav
Lyrics By:Yogaraj Bhat
Languages:Kannada

Beda Hogu Andbitlu Video Song from Panchatantra movie

Beda Hogu Andbitlu Video Song from Panchatantra is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 876K views since the song is uploaded on YouTube.

DBeatsMusicWorld has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Beda Hogu Andbitlu Song Lyrics in Kannada

ಬೈಡಾ ಹೊಗು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ನಾನು ಸೀಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಬಟ್ಟೆ
ಯಾರೊ ನೀನು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ಕೆಲ್ಡೆ ಕೆಲ್ಡೆ ಹೋಂಟ್ಬುಟ್ಟೆ
ಬಲೂನಿಗಿಂಟಾ ಚಂಡಾ
ಹೃದ್ರಯಾ ಇಂಕಾಂಡಿಡ್ಡೆ
ಸೂಜಿ ಚಿಚಿ ಬಿಟ್ಲು
ನಾ ಮಾಜಿ ಹಡ್ಗಾ ಆಡೇ
ಅವಲು ಮಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮ್ವಾ ಸೈಂಕ್ಷನ್ನ
ನೆನ್ನೆ ಸಟ್ಟೆನು ನಾ ಇವಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ನೂ
ಬೈಡಾ ಹೊಗು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ನಾನು ಸೀಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಬಟ್ಟೆ
ಯಾರೊ ನೀನು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ಕೆಲ್ಡೆ ಕೆಲ್ಡೆ ಹೋಂಟ್ಬುಟ್ಟೆ

ಯಾರ ಎಲ್ಲೆ ಸುಟ್ಟಿಕಾಂಡ್ರು ಸೋ ಎನ್ನಿರೊ
ಯಾರು ಯಾರ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ರು ಗೋ ಎನ್ನಿರೊ
ಯಾರ್ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ರು ಜೈ ಎನಿನಿಯೊ
ಇಡ್ಕು ಆಡ್ಕು ಸೋ
ಆಡ್ಕು ಇಡು
ಆದ್ದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣ
ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪೆಂಡು ಹಪ್ಪೆಂದೂ ಏನು
ಈಗಾ ಬಾಗ್ಲು ಎನ್ ಮುಂಡಿಂಡು ಸೋ
ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸೋ
ಈಗಾ ಎನ್ ಹೆಲು ಮುಂಡಿಂಡು ಹೀಗೆ

ಗುಡ್ಕಾಂಡ್ ಬಂಡು ಲವ್ ಅಗೊಗ್ಟೇಡ್
ಆಗ್ಟೇಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡ್ಕಿಡ್ಡೇಂಜ್
ಬಾಲ್ನಾನುಡು ಹೆಲ್ಡೆ ಕೆಲಾಡೆ
ಹೋಲಿಜೆ ಬಿಟ್ಟಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗ್ಟೇಡೆ
ಸುಠಾ ಮುಥಾ ನೆಟ್ಟೇಜ್
ಹುದುಗಿ ನೆನಾಪು ಸಾಟೇಜ್
ನನ್ನಾ ಹೇಸಾರು ಮೆಟ್ಟೇಜ್
ಬಾರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಲಾ ಲಿಸ್ಟಿಜ್
ಮೂಗು ಹಿಡಿಡು ಬಾಯಾಳಿ ಬಿಟ್ಲು ಪೊಯಿಸನ್ನು
ನೆನ್ನೆ ಸಟ್ಟೆನು ನಾ ಇವಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ನೂ

ಬೈಡಾ ಹೊಗು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ನಾನು ಸೀಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಬಟ್ಟೆ
ಯಾರೊ ನೀನು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ಕೆಲ್ಡೆ ಕೆಲ್ಡೆ ಹೋಂಟ್ಬುಟ್ಟೆ

ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅನ್ನೋ ಭಾನುವಾರ ಮಕಲು
ಗುಂಡಿಗ್ ಹೊಡ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಟಾರೆ
ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅವಲು ಹೋದಲು
ಕಿಂಡಲ್ ಮಾದಿ ಇವಾರು ಕೊಲ್ಟೇರ್
ನಮ್ಮ ನಾಮ ದುರಂತ
ಕಂಡೋರಿಜ್ ಕಾಮಿಡಿ
ನಾನು ಬೇಪ್ಪು ತಕ್ಕಾಡಿ
ಎಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಡಿ
ಯಾರಾ ಇಲ್ಲಾ ಹೂವಾ ಮುಡಿಸನ್ ಅವರ ನನ್ನಾ ಫೋಟೊಗ್
ನೆನ್ನೆ ಸಟ್ಟೆನು ನಾ ಇವಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ನೂ
ಬೈಡಾ ಹೊಗು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ನಾನು ಆಡ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಬಟ್ಟೆ
ಯಾರೊ ನೀನು ಆಂಡ್ಬುಟ್ಲು
ಕೆಲ್ಡೆ ಕೆಲ್ಡೆ ಹೋಂಟ್ಬುಟ್ಟೆ

Click here to Listen Beda Hogu Andbitlu Mp3 Song 

Leave A Reply

Your email address will not be published.