Baala Bangaara Neenu Song lyrics – Bangarada Manushya Movie Kannada

Bangarada Manushya is a 1972 Kannada language movie directed by SiddalingaiahBaala Bangaara Neenu song from this Rajkumar, Bharathi, Adhvani Lakshmi Devi starrer Bangarada Manushya, is composed by the music director G. K. VenkateshHunsur Krishnamurthy has provided the Lyrics for this song: Baala Bangaara Neenu, while P. Susheela has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Baala Bangaara Neenu song lyrics in Kannada language.

Movie:Bangarada Manushya
Song Title:Baala Bangaara Neenu
Movie Director :Siddalingaiah
Music Director:G. K. Venkatesh
Singer(s):P. Susheela
Lyrics By:Hunsur Krishnamurthy
Languages:Kannada

Baala Bangaara Neenu Video Song from Bangarada Manushya movie

Baala Bangaara Neenu Video Song from Bangarada Manushya is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 264K views since the song is uploaded on YouTube.

Shemaroo Kannada has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Baala Bangaara Neenu Song Lyrics in Kannada

ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,

ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ…ಓ…ಹೋ…ಹೋಹೋ..ಓ …..
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ

ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ,ಇರುಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ,ಬಳಲಿದೆಯೋ,ಜೀವಾ ಕೇಳೆನ್ನ ಚೆಲುವಾ,
ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ,ಇರುಳೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ,ಬಳಲಿದೆಯೋ,ಜೀವಾ ಕೇಳೆನ್ನ ಚೆಲುವಾ,
ಬೇಡೆಂದು ಜರಿದು,ನೀ ದೂರ ಹೋದರು, ಬೇಡೆಂದು ಜರಿದು,ನೀ ದೂರ ಹೋದರು,
ಬಿಡದಂತೆ ನಿನ್ನಾ ನೆರಳಾಗಿ ಇರುವೆ,

ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ…ಓ…ಹೋ…ಹೋಹೋ..ಓ …..
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ

ನನ್ನೆದೆಯಾ ನಿನ್ನಾ ಸೆರೆಮನೆಯೋ ಚನ್ನಾ,ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಸಿಗದು,
ನನ್ನೆದೆಯಾ ನಿನ್ನಾ ಸೆರೆಮನೆಯೋ ಚನ್ನಾ,ಅದರಿಂದ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಸಿಗದು,
ನೂರಾರು ಜನುಮಾ ನೀ ತಾಳಿ ಬಂದರೂ,ನೂರಾರು ಜನುಮಾ ನೀ ತಾಳಿ ಬಂದರೂ,
ಸತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಾ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವೆ….

ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ, ತಾನೋ ತಂದಾನ ತಾನೋ,
ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ …ಓ…ಹೋ…ಹೋಹೋ..ಓ …..
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು,ಹಣೆಯಾ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು,
ನಿನ್ನಾ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ,ನಾನಯ್ಯಾ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯಾ

Click here to Listen Baala Bangaara Neenu MP3 Song

Comments are closed.