Ammayi Andhra Mirchi Song Lyrics, Video Song, Lakshmi

0

Welcome to the most extensive and the favorite lyrics site HDMediaHub.co, Millions of music lovers across the Globe chose our site for lyrics of all sorts. Below in this article, you can find Ammayi Andhra Mirchi song lyrics in Telugu, English language. Also, you can find the Ammayi Andhra Mirchi Video Song in this article.

Ammayi Andhra Mirchi song is from 2006 Telugu Language Movie Lakshmi. Lakshmi movie is directed by V.V. Vinayak. Although there are many other important performances by other actors in this movie, Venkatesh, Nayantara have played the main lead roles. Important Contributors behind this popular song include: Music Director Ramana Gogula, Lyricist Kulasekhar, and the lead singer(s) Tippu, Shreya Ghoshal

Song Details:

Movie Name:Lakshmi
Song Title:Ammayi Andhra Mirchi
Movie Director:V.V. Vinayak
Music Director:Ramana Gogula
Singer(s):Tippu, Shreya Ghoshal
Lyrics By:Kulasekhar
Language(s):Telugu

 

Ammayi Andhra Mirchi Video Song from the Movie Lakshmi

Ammayi Andhra Mirchi Video Song from the Movie Lakshmi is well received by the audience. The Video Song has reached more than 250K views since the song is uploaded on YouTube.

Aditya Music is the original owner of this Video Song, hence copying this Video song in any form is considered as a Copyright Violation as per YouTube, Indian and American Copyright Laws.

Ammayi Andhra Mirchi Song Lyrics in Telugu

అమ్మాయి ఆంధ్రా మిర్చీ బంగాలాదుంప బజ్జీ బాగుందే గుచ్చి గుచ్చి
నిన్ను పిలిచి
అబ్బాయి అండా కుర్చీ లవ్వంటే ఎంతో పిచ్చి చూపిస్తా కసి కసి
సొగసు రుచి
ఇస్తా మది తెరిచి తినిపిస్తా ఈ అప్పచ్చి
వస్తా పద నడిచి చూపిస్తా నిను గెలిచి ||అమ్మాయి||

మనసంతా నీకోసం వయసంతా నీ సొంతం నీకోసమే నా
చిలిపి తనం
నీచూపే సింగారం నీసోకే బంగారం నీపైటలో ఉంది
పడుచుదనం
అందాల నిధి నీ వశం లోలోన పదిలం
కౌగిళ్ళ కసి కాపురం వద్దన్నా వదలం
వస్తా పద నడిచి చూపిస్తా నినుగెలిచి
ఇస్తా మది తెరచి తినిపిస్తా ఈ అప్పచ్చి ||అమ్మాయి||

నాకేమో మొహమాటం నీకేమో ఆరాటం తీరేదెలా నీ చిలిపి కల
నువ్వేమో ఆకాశం నేనేమో నీకోసం చేరెదెలా నీ సరసకిలా
వయ్యారి చెలివాలకం వారెవ్వా మధురం
సయ్యాటలకు శోభనం ఈ కన్నె పరువం
ఇస్తా మది తెరచి తినిపిస్తా ఈ అప్పచ్చి
వస్తాపద నడిచి చూపిస్తా నిన్ను గెలిచి ||అమ్మాయి||

Ammayi Andhra Mirchi Song Lyrics in English

Ammáyi Amdhrá Mirci Bámgáládumpá Bájji Bágumde Gucci Gucci
Ninnu Pilici
Abbáyi Amdá Kurci Lávvámte Emto Picci Cupistá Kási Kási
Sogásu Ruci
Istá Mádi Terici Tinipistá I Appácci
Vástá Pádá Nádici Cupistá Ninu Gelici ||Ammáyi||

Mánásámtá Nikosám Váyásámtá Ni Somtám Nikosáme Ná
Cilipi Tánám
Nicupe Simgárám Nisoke Bámgárám Nipáitálo Umdi
Páducudánám
Amdálá Nidhi Ni Vásám Loloná Pádilám
Káugillá Kási Kápurám Váddánná Vádálám
Vástá Pádá Nádici Cupistá Ninugelici
Istá Mádi Teráci Tinipistá I Appácci ||Ammáyi||

Nákemo Mohámátám Nikemo Arátám Tiredelá Ni Cilipi Kálá
Nuvvemo Akásám Nenemo Nikosám Ceredelá Ni Sárásákilá
Váyyári Celiválákám Várevvá Mádhurám
Sáyyátáláku Sobánám I Kánne Páruvám
Istá Mádi Teráci Tinipistá I Appácci
Vástápádá Nádici Cupistá Ninnu Gelici ||Ammáyi||

Request from the Author:

In Comments Section, please share how you liked this song Ammayi Andhra Mirchi. You can also mention if you are looking for Ammayi Andhra Mirchi Song Lyrics in any other language that we have not provided here, we will try to fulfill your request as soon as possibe. You can use Search Box on Top Right of the Screen or use the hyperlinks below, and find more songs like: Ammayi Andhra Mirchi. You can also find more songs from Lakshmi, Ramana Gogula, Tippu, Shreya Ghoshal, Kulasekhar.

Click here to listen to Ammayi Andhra Mirchi MP3 Song

Leave A Reply

Your email address will not be published.