Abhimani Lenide Song Lyrics, Video Song, Nagavalli

0

Welcome to HDMediaHub.co, we have the most extensive lyrics for songs of many Industries, Languages, and Genre. Our site is one of the favorite lyrics sites for millions of music lovers across the Globe. Below in this article, you can find Abhimani Lenide song lyrics and Video Song.

Abhimani Lenide song is from 2010 Telugu Language Movie Nagavalli. Nagavalli movie is directed by P. Vasu. Although there are many other important performances by other actors in this movie, Venkatesh, Anushka Shetty, Richa Gangopadhyay have played the main lead roles. Important Contributors behind this popular song include: Music Director Gurukiran, Lyricist Chandrabose, and the lead singer(s) SP Balu

Song Details:

  • Movie Name: Nagavalli
  • Song Title: Abhimani Lenide
  • Movie Director: P. Vasu
  • Music Director: Gurukiran
  • Singers: SP Balu
  • Lyricist: Chandrabose
  • Movie Language: Telugu

Abhimani Lenide Video Song from the Movie Nagavalli

Abhimani Lenide Video Song from the Movie Nagavalli is well received by the audience. The Video Song has reached more than 96K views since the song is uploaded on YouTube.

Aditya Music is the original owner of this Video Song, hence copying this Video song in any form is considered as a Copyright Violation as per YouTube, Indian and American Copyright Laws.

Abhimani Lenide Song Lyrics in Telugu

అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే
అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే
కార్మికులు లేనిదే ఓనర్లు లేరులే
భక్తులే లేనిదే దైవాలు లేరులే
హీరో నువ్వే లీడర్ నువ్వే
ఓనర్ నువ్వే దైవం నువ్వే
వెనక వెనక వెనక ఉండకురా
ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
వాళ్ల వెనక వెనక వెనక ఉండకురా
నువ్వు ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే
అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే
నీ శక్తే ఆయుధము నీ ప్రేమే ఆలయము నమ్మరా ఒరేయ్ తమ్ముడా
నీ చెమటే ఇంధనము ఈ దినమే నీ ధనము లెమ్మురా నువ్వో బ్రహ్మరా
మనసే కోరే మందు ఇదే
మనిషికి చేసే వైద్యమిదే
అల్లోపతి టెలీపతీ
అల్లోపతి హోమియోపతి అన్నీ చెప్పెను నీ సంగతి
వెనక వెనక వెనక ఉండకురా
ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
ఒణకు బెణుకు తొణుకు వదలరా
జర ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే
అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే
కార్మికులు లేనిదే ఓనర్లు లేరులే
భక్తులే లేనిదే దైవాలు లేరులే
సంతృప్తే చెందడమూ సాధించేదాపడమూ తప్పురా అదో జబ్బురా
సరిహద్దే గీయటమూ స్వప్నాన్నే మూయటమూ ముప్పురా కళ్లే విప్పరా
ఆ లోపాన్నే తొలగించు ఆశయాన్నే రగిలించు
దేహం నువ్వే ప్రాణం నువ్వే
దేహం నువ్వే ప్రాణం నువ్వే దేశానికి గర్వం నువ్వే
వెనక వెనక వెనక ఉండకురా
ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
చమకు చమకు చురుకు చూపైరా
ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరులే
అనుచరులు లేనిదే లీడర్లు లేరులే
కార్మికులు లేనిదే ఓనర్లు లేరులే
భక్తులే లేనిదే దైవాలు లేరులే
హీరో నువ్వే లీడర్ నువ్వే
ఓనర్ నువ్వే దైవం నువ్వే
వెనక వెనక వెనక ఉండకురా
ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా
వాళ్ల వెనక వెనక వెనక ఉండకురా
నువ్వు ముందుకు ముందుకు ముందుకు దూసుకురా

Abhimani Lenide Song Lyrics in English

ábhimáni Lenidhe Herolu Lerule
ánuchárulu Lenidhe Leáderlulerule
Kármikulu Lenidhe Vonárlu Lerule
Bhákthule Lenidhe Dáiváálu Lerule
Hero Nuvve Leáder Nuvve Owner Nuvve Dáivám Nuvve.…
Venáká Venáká Venáká Vundákurá
Mundhuku Mundhuku Mundhuku Doosukurá
Vállá Venáká Venáká Venáká Vundákurá Nuvvu
Mudhuku Mundhuku Mundhuku Doosukurá
Nee Sákthe ááyudhámu
Ne Preme ááláyámu
Námmárá Orey Thámmudá
Nee Chámáte Indhánámu Yee Dhináme
Nee Dhánámu Lemmu Rá Nuvvo
Brámhá Ráá Mánáse Koore Mándhu Idhe Mánishiki Chese Váidhyám
Idhe Hállopáthy Telepáthy Hállopáthy Homeopáthy ánni Cheppe
Nee Sángáthi
Venáká Venáká Venáká Vundákurá
Mundhuku Mundhuku Doosukurá
Vánuku Benuku Thonuku Vádhálárá
Járá Mundhuku Mundhuku Mundhuku Doosukurá
Sámthrupthe Chándádámu
Sáádhinchedáápádámu Tháppu Rá ádho Jábbu Rá
Sárihádde Geeyádámu Swápnánne Mooyádámu Muppu Rá Kálle Vippá Rá
áá Lopánne Tolgáinchu áásáyánne Rágilinchu Dehám Nuvve Práánám
Nuvve
Deshániki Gárvám Nuvve
Venáká Venáká Venáká Vundákurá
Mundhuku Mundhuku Mundhuku Doosukurá
Jámáku Jámáku Churuku Choopeyrá
Mundhuku Mundhuku Mundhuku Doosukurá

Request from the Author:

In Comments Section, please share how you liked this song Abhimani Lenide. You can also mention if you are looking for Abhimani Lenide Song Lyrics in any other language that we have not provided here, we will try to fulfill your request as soon as possibe. You can use Search Box on Top Right of the Screen or use the hyperlinks below, and find more songs like: Abhimani Lenide. You can also find more songs from Nagavalli, Gurukiran, SP Balu, Chandrabose.

Click here to listen to Abhimani Lenide MP3 Song

Leave A Reply

Your email address will not be published.